U bent hier: Historie > Rel rondom eerste hoge hoed
To the English website U bent op Nederlandse website

Eerste hoge hoed veroorzaakt veel opschudding

In januari 1797 verscheen in de straten van Londen ene Hetherington. De hoedenmaker was de strandboulevard opgelopen met op zijn hoofd een hoge zijden hoed in de vorm van een kachelpijp. Binnen een korte tijd verzamelde zich een grote mensenmassa om hem heen. De chaos was zo groot, dat de 'dienaren der wet' Hetherington in zijn kraag grepen en voor het gerecht daagden. Zij beschuldigden hem van het verstoren van de openbare orde.

De ambtenaar die het schandaal behandelde, beschreef het delict als volgt: "Hetherington had op zijn hoofd een constructie geplaatst zó hoog en blinkend, dat het schrikachtige personen wel angst moest aanjagen. De aanblik van deze constructie was dermatig buitennissig, dat verschillende vrouwen flauwvielen, kinderen begonnen te huilen en honden gingen blaffen. In het gedrang brak een jongen zijn arm."

De hoedenmaker beriep zich ter verdediging op het recht van elke Engelsman op het hoofd te zetten wat hij zelf verkiest.

Het Londense blad The Times schreef de volgende dag: "De hoed van Hetherington wijst op een belangrijke vooruitgang in de hervorming van het kostuum. Vroeg of laat zal ieder dit hoofddeksel aanvaarden. Wij zijn van mening, dat zowel de rechter als de politie hier een vergissing hebben gemaakt."

The Times kreeg gelijk. De hoedenfabrikanten in Engeland hebben aan deze 'buitennissige constructie' heel wat verdiend.

[ Website: A Vida Boa ]